J u n e     2 0 1 9
SUN MON TUE WED THU FRI SAT8:30am Mass Pre-School Program 9:30am Bell Choir Concert 12:15pm

Kindergarten Program 9:30am

8:30am Mass 12 Noon Dismissal 8th Grade Graduation 3:00pm


Holy Name Mass
10 
11 
12 Noon Dismissal
12 
11:00am Dismissal Last Day of School
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30